Kanopolis cabin-view of the kitchen

Kanopolis cabin-view of the kitchen

View of the well equipped kitchen area