Arkansas River - Wichita

Location/Address:
Wichita, KS

Impoundment Type: Stream/River