KDWPT / KDWPT Info / Locations / State Fishing Lakes / Region 1 / Jewell / Facilities / Jewell SFL Google Earth Map (kmz file)Jewell SFL Google Earth Map (kmz file)